RTM Forum - AKCIJA: PROTEST PROTIV SPRDNJE SA VLASIMA I VLAŠKIM JEZIKOM! (original)

AKCIJA: PROTEST PROTIV SPRDNJE SA VLASIMA I VLAŠKIM JEZIKOM!
PaunEsDur - 6-4-2012 u 15:37

OPRIŢ BAŽUOKURA KU ĻIMBA RUMÎŃASKĂ!

Mi dolepotpisani građani i građanke, ulažemo ovim putem najenergičniji protest protiv načina na koji se Televizija Bor odnosi prema vlaškome jeziku u emisiji nazvanoj "Retrospektiva", a koji se ogleda u prekomernom korišćenju srpskih reči, iako za većinu takvih pojmova i izraza postoje u vlaškim govorima žive i opštepoznate vlaške reči, ili u učestanom korišćenju bukvalnog prevoda sa srpskoga jezika, koji je rogobatan, stran duhu vlaškoga jezika, a u pojedinim slučajevima rečenice zvuče stupidno i besmisleno. Tražimo zato da se znatno poboljša čistota vlaškoga jezika u pomenutoj emisiji, a ukoliko to redakcijia Televizije Bor ne ume, ili ne želi da uradi - da se emisija skine sa programa, jer je ogromna većina Vlaha doživljava kao uvredu i teranje sprdnje na njihov račun.

Sastavni deo ovoga protesta jeste jedan snimak pomenute emisije, odabran metodom slučajnog uzorka, i lista reči koje su izdvojene iz prva dva minuta emisije, kao slikovit dokaz da je ovaj protest razložan, a njegov zahtev smislen i opravdan.

VIDI VIŠE NA ADRESI:
http://www.paundurlic.com/vlaski.recnik/akcija.php

Tok akcije možete pratiti ovde:
http://www.paundurlic.com/vlaski.recnik/akcija-lista.php