RTM Forum - Negativna selekcija (original)

Negativna selekcija
nacional - 19-5-2008 u 10:24

Pa da se podsetimo a neko da nauči.

Preporučujem čitanje ovog teksta samo onima koji mogu i žele da razumu sistem, i razloge zašto , i zašto ovako , i zašto baš nama...

Dragan Glavašić


NEGATIVNA SELEKCIJA


Prirodna selekcija je ne samo jedan od elementarnih zakona prirode već i jedna od najmoćnijih sila u našem svemiru, koja svojim neumoljivim delovanjem radi na stvaranju uslova za nastanak života i usavršavanju živih bića te daljnjem pojavljivanju i poboljšavanju inteligencije, kao najznačajnijeg oblika života. Po trenutno akuelnom naučnom pristupu, od postanka vasione, sistematski sled događaja se strpljivo odvijao ka stvaranju uslova za pojavu života i uzdizanju datog života na nivoe inteligencije te daljnjeg usavršavanja već stvorenog.

Pri ovome treba imati na umu činjenicu da je inteligencija, pre svega, unikatan vid postojanja koji daje razumnom stvorenju značajnu prednost u borbi za opstanak te dodatno omogućava i samom kosmosu da postane misaono i svesno biće. Jer ako su inteligentna stvorenja svesna svog postojanja te su integralni deo jedne neizmerno veće strukture (svemira), onda je i sam kosmos, samim tim, svestan svog postojanja; a naše traganje za istinom je ujedno i traganje same vasione za tom istom istinom; kroz našu svest o samo-postojanju, te postojanju kosmosa, i sam svemir je stekao spoznaju o vlastititom postojanju. Drugim rečima, pojavom inteligencije: kosmos je dobio jednu kompletno novu dimenziju u svom vlastitom postojanju, dobio je moć samospoznaje, dobio je samo-svest. Što čini inteligenciju najznačajnijim vidom postojanja te daje specijalnu važnost onim entitetima koji dostignu najviši nivo date sposobnosti.

Nasuprot tome, negativna selekcija je destruktivna pojava koja ide protiv prirodnih tokova te često retrogradnim i podmuklim metodama radi na satiranju inteligencije i poništavanju milijardi godina kosmičke evolucije… Drugim rečima, negativna selekcija su sve prirodne ili veštačke pojave koje otežavaju ili idu protiv prirodne selekcije. Na primer, ako bakterije ili virusi unište najinteligentniji oblik života: to jest životinju ili celu vrstu koja u datom trenutku ima najveću intelektualnu sposobnost na ovoj planeti onda to sputava, otežava ili usporava tendenciju vasione radi nastanka i daljnjeg razvoja viših inteligentnih oblika. Ili ako naši društveni zakoni nalažu od nas da na bilo koji način favorizujemo fizičke sposobnosti nad intelektualnim ili pak ako spletom nekih bizarnih događaja (korupcijom i manipulacijom, na primer) dozvolimo da manje inteligentne vrste izvrše genocid nad onima koji su prirodno superiorniji po pitanju razuma: onda je to vrhunsko nedelo protiv svega normalnog u ovoj vaseljeni! Onda je to zločin ogromnih razmera, kriminalno delovanje protiv samog svemira: zločin nad zločinima!

Napokon, negativna selekcija se može videti i kao proces pogubnog odabira ili favorizovanja svega onog što je destruktivno prema procesima prirodne selekcije i opšte evolucije naše vasione. Drugačije kazano, ako je određena civilizacija superiorna u svom pristupu spoznaje stvarnosti onda bi ona po prirodnom toku stvari [onako kako to sama prirorda nalaže, te kako se to pod normalnim okolnostima i događa] trebala biti favorizovana te u borbi sa drugim civilizacijama prevladati. Ali ako inferirone ili primitivne “civilizacije” ili grupacije uspeju putem slučajnih nezgoda, podvala, prevara, obmana, korupcije, podmićivanja, te bilo kojim drugim podmuklim metodama dovesti u pitanje sam opstanak naprednije civilizacije: onda je to isključivo primer negativne slekcije, pomoću koje se, na primer, na vodeće položaje u datom društvu dovode pogubne osobe da svojim nemoralnim stavovima, tendencijama, verovanjima i ponašanjem rade na stvaranju opšte klime u celom društvu koja će pogodovati uništenju date napredne civilizacije.

Ukoliko našu pažnju usresredimo na naš svet videćemo da pre svega živimo u jednom ekstremno nenormalnom društvu, koje je struktuirano na jedan, po nas, veoma poguban način: gde, manje više, sve što se događa vodi ka bizarnom degradiranju muškaraca, dekadentnom izjednačavanju muškaraca sa ženama, te postepenom uništavanju našeg naroda, kao i naše rase, kulture i civilizacije! A pošto je protivprirodno za bilo šta da svojevoljno srlja u sopstvenu propast: onda ima smisla izneti tezu da se tu, u stvari, radi o podvali ili krajnje nenormalnoj pojavi i ludilu koje nema pandan u istoriji i koje je podstaknuto i nametnuto preko negativne selekcije.

Analitički gledano, negativna selekcija se uglavnom sprovodi piramidalno: od većeg centra moći ka manjim centrima moći. Na primer, određene osobe i/ili grupacije koje imaju destruktivne ciljeve i zle namere [namere koje idu protivno tendenciji kosmičke evolucije i prirodne selekcije: a u našem specifičnom slučaju žele da unište naš narod, našu rasu i našu drevnu civilizaciju (koja je ubedljivo najviše uradila, te ostvarila sve najznačajnije pomake, na razotkrivanju prave slike stvarosti)] dospeju na vlast [na primer: spletom okolnosti, uz pomoć oružja, putem korupcije, obmane ili prevare] pri čemu je nebitno da li je do toga došlo legalnim ili nelegalnim putem, smišljeno ili slučajno. Bitno je da perverzne ili protivprirodne grupacije preuzmu SVE ključne centre moći u svoje ruke te da oni potom koriste svoju ogromnu moć i uticaj radi dovođenja drugih, njima sličnih osoba te stvaranja određenih uslova koji će dominirati u datoj životnoj sredini, odnosno društvenoj zajednici.

Sama činjenica da su mnogi ili pak većina ljudi spremni, na sve radi ličnog interesa, pa i na dela zločina protiv vlastitog naroda: daje dotičnim osobama na vlasti odrešene ruke i velike mogućnosti destruktivnog delovanja. Uz to treba napomenuti da u svakoj zemlji koja ima nekoliko miliona stanovnika, uvek se mogu, bez ikakvog problema, naći lica koja veruju u sve i svašta, koja pričaju sve i svašta, te koja su spremna da promovišu ili urade bilo šta… Negativna selekcija će samo onima koji su pogubni po nas dati mogućnost da lično uspeju u životu, prosperiraju, postanu uticajni, slavni i/ili bogati. To znači da će, i u našoj zemlji, centri moći i uticaja favorizovati samo one (među nama) koji su veoma štetni po nas same; a sa krajnjim ciljem da se perfidno nameću ideje i verovanja koja su pogubna po nas kako bismo se mi kao narod svojevoljno samouništili.

To znači da će šansu za ličnim napretkom (dobrim poslom, unapređenjem, lagodnim životom, uspešnom karijerom, bogatstvom, slavom, uticajnim položajem, itd) imati uglavnom ili u znatnoj meri upravo one jedinke koje svojim delovanjem, verovanjima ili ponašanjem na neki način doprinose pogubnom cilju, koji je u datom trenutku društveno favorizovan. U našem slučaju, i u ovom trenutku, radi se o degradiranju muškaraca, rasturanju porodice, beloj kugi, uništavanju našeg naroda, naše rase, kulture i civilizacije! Drugim rečima oni koji na neki način doprinose ostvarenju datih ciljeva imaće znatno bolju šansu da lično uspeju i prosperiraju u životu od osoba koje tome ne doprinose ili nisu spremne da tako nešto podrže (te neizmerno veću šansu od onih koji se trude da dato spreče). A pošto lični interes svake osobe nalaže od nje da stavi sebe na prvo mesto onda je dati proces donekle lako ostvarljiv: jer iako je neprirodno od nas da radimo na sopstvenom genocidu, mi smo pre svega intenzivno obmanjivani putem medija, školstva te primoravani putem zakona da radimo na našem genocidu i to tako što smo istovremeno perfidno indoktrinirani da je to, u stvari, nešto poželjno ili dobro, moralno i/ili pravedno! Pri čemu je naš genocid često skriven pod plaštom “ljudskih prava”, tobože neke “ravnopravnosti”, “tolerancije”, “kulturnog relativizma”, “bratstva i jedinstva”, “mira i ljubavi”, itd. Drugim rečima oni će se, na primer, otvoreno zalagati za bezuslovnu toleranciju sa svim i svačim iako će dato doprineti našem genocidu na duže staze ili pak za feminizam iako će dato, u stvari, podsticati belu kugu.

Medijska propaganda ovde ima ključnu ulogu, jer grupacije koje u potpunosti kontrolišu medije i/ili imaju totalnu monopoliju nad svim važnijim sredstvima javnog informisanja imaju neizmernu moć u svojim rukama te na taj način mogu ubediti narod da je sasvim normalno za njega da se samouništi! Na primer, naš narod (kao i svi Evropljani, odnosno belci) će postati manjina u sopstvenoj zemlji kroz neke dve generacije a uskoro posle toga genetski će nestati. Što znači da će biti izvršen genocid nad nama! Nema ničeg urgentnijeg za nas nego da se ozbiljno pozabavimo datim problemom i da pod hitno nađemo rešenje! Ali to se neće desiti jer su pogrešne osobe dovedene na sve ključne pozicije u našem društvu i to ne samo u našoj zemlji nego u svim zemljama u kojima su belci još uvek većina.

To znači da osobe trenutno na vlasti uglavnom gledaju kako da napune svoje džepove i lično profitiraju a za uzvrat povlače poteze koji će nas još više gurnuti u sunovrat! Bela kuga se može rešiti na razne načine ali samo pod uslovom da su pravi ljudi na ključnim pozicijama u našem društvu. Na primer, ako bismo samo sprečili sve pogubne uticaje [feminizam, homoseksualnost, pacifizam, opštu toleranciji i ravnopravnost, kulturni relativizam, itd] koji su intenzivno nametani našem već žestoko obmanutom narodu ili ako bismo inicirali istinski povratak patrijahatu [kao najnormalnijem društvenommodeluza stvaranje velikih i zdravih porodica] onda bi to bio najbrži, najjednostavniji i najbolji put uklanjanja i sprečavanja bele kuge! Ali dokle god su za nas pogubne osobe na vlasti, u našoj zemlji i svim po nas ključnim zemljama [SAD, Rusija, Engleska, Nemačka i Francuska] neće ništa biti urađeno po ovom pitanju. Ako želimo da se spasemo genocida koji se nad nama vrši, ako želimo da onemogućimo da našu decu zadesi ono isto što je već snašlo našu braću u Sarajevu, a što se još uvek događa našoj zaboravljenoj braći [našim rođacima po krvi] sa Kosova: onda moramao shvatiti da je najvažniji uzročnik svega toga i svog zla koji se na nas obrušio upravo negativna selekcija. A potom bi smo se trebali upitati koliko je samo moralo biti utrošeno truda od strane destruktivnih vladara--i samih dovedenih na date pozicije uz pomoć negativne selekcije--da bi se jedan narod do te mere sludio da blagonaklono gleda na sopstveni genocid ili da niko ni reč neće da kaže o činjenici da su naše pare uzimane da služe druge: da omogući neradnim uljezima lagodan život, na uštrb nas samih…

Sigurno da ima i drugih uzročnika svih ovih užasa koji sistematski rade na našem kulturnom, duhovnom i materijalnom osiromašenju i uništenju, ali se uglavnom svi oni na direktan ili indirektan način mogu povezati sa negativnom selekcijom. Jer kako je moguće drugačije objasniti da dok ogroman broj Srba (i/ili Evropljana) u Beogradu i širom Srbije nemaju rešeno stambeno pitanje, ili pak dok veliki broj srpskih izbeglica još uvek žive kao podstanari ili u sabirnim centrima, za to vreme “naše” vlasti--nasilno uzimaju od nas pare preko poreza i--neprestano grade stanove solidarnosti, i to za ko zna koga samo ne za nas!

Kako je moguće da niti jedan političar ne radi ništa iskreno za dobrobit našeg naroda i sve naše evropske braće [sa kojima, inače, delimo istukrv,kulturu, tradiciju i civilizaciju] nego samo rade na stvaranju našeg (unutrašnjeg) razdora, na našem intelektualnom i genetskom trovanju i postepenom propadanju. Kako to možemo drugačije objasniti nego da je na delu negativna selekcija, gde određeni moćni krugovi iz sveta, vuku konce i dovode svoje ljude na ključne pozicije u našoj zemlji i svim po nas ključnim zemljama, a sa ciljem našeg ukupnog sistematskog uništavanja.

Drugim rečima, oni koji kontrolišu medije svesno ili nesvestno stvaraju uslove za promovisanje određenih tendencija, verovanja i ponašanja te isto tako putem medijske manipulacije utiču da se zdrave i/ili normalne tendencije, verovanja i ponašanja postepeno proglase nepodobnim, neprihvatljivim te na taj način sprečavaju bilo koju normalnu osobu da ima bilo kakve šanse da bude pogodan ili izabran na bilo koji politički položaj; te još uz to omogućuju političarima [sa kojima inače rade u sprezi] da bez ikakvih problema izglasaju zakone koji su suštinski pogubni, nemoralni i protiv prirodni. A sve sa ciljem da bismo se mi sami svojevoljno samo-uništili, ili pak kako bismo ćutali i gledali na drugu stranu dok polako nestajemo, dok naša braća neprestano stradaju na celokupnoj teritoriji bivše Jugoslavije, Rusije, Ukrajine…

Zašto nema nikog na medijima ko će da kaže da su Srbi, Hrvati i Crnogorci jedan narod, u stvari da su svi Sloveni jedan narod; a da svi Evropljani trebaju biti jedan narod! Te zašto umesto toga imamo isključivo osobe koje nas uče da budemo tolerantni i živimo u bratstvu i jedinstvu, miru i slozi sa svim i svačim (čak i sa našim ogorčenim neprijateljima) ili isto tako sumanute osobe koje stvaraju naš unutrašnji razdor, koje šire mržnju i netrpeljivost unutar našeg naroda i unutar naše svete evropske porodice! Ne samo da se ceo jedan vek radilo na stvaranju razdora između Srba i Hrvata nego sad još intenzivno rade da zavade Srbe i Crnogorce; a pošto im ni to izgleda nije dosta--u ekstremnom izlivu ludila--trenutno se radi i na razdoru između Srba iz Šumadije i/ili Srba iz Vojvodine sa takozvanim “dođošima” (Srbima iz drugih krajeva). Pri čemu se mora naglasiti da je dato ludilo moguće ostvariti isključivo uz pomoć negativne selekcije i putem žestoke medijske potpore.

Što opet objašnjava zašto u Srbiji, na primer Šiptari i određeni ne-Evropljani imaju ista i/ili čak veća prava od samih Srba dok u istio vreme Srbi na Kosovo nemaju nikakva prava, pa ni elementarna ljudska prava, te su sistematski maltretirani, diskriminirani, šikanirani, proganjani, terorisani i ubijani: te su primorani da žive u neprestanom strahu unutar najvećeg koncentracionog logora na teritoriji Evrope. [U nekoliko mesta na Kosovu gdeživeisključivo Srbi cele zime nema ni vode ni struje!]… No kako to da se ništa ne preduzima po ovom pitanju, dokle ćemo mi da gledamo na drugu stranu i pretvaramo se da se to nas ni najmanje ne tiče? Zašto niko ne preduzima ništa da se naša sudbina promeni, da mi napokon preduzmemo sve neophodne korake kako bismo zaštitili sebe i našu braću sa Kosova koje su svi odreda ostavili na cedilu. Osudili su Srbe sa Kosova da se sami bore i da se sami snalaze, kako znaju i umeju, samo da bi svakog dana izvukli živu glavu, da se neprestano pitaju da li će im neko upasti u stan ili kuću i poklati ih sve odreda, kao stoku!

Muslimani po Beogradu bezbrižno žive i imaju sva moguća prava, i bolje ili veće stanove nego većina Srba, a naša braća na Kosovu i na jugu Rusije nose glavu u torbi, čim izađu na ulicu, pitaju se da li će sutra biti u životu i/ili da li će im kuće biti spaljene. I što je najgore od svega toga: mi smo učeni da dato stanje smatramo normalnim, da je to nešto što treba da bude baš tako, da se o tome nesme pričati, da je to pravda, da je to u redu… E PA, NIJE U REDU! I tako ne sme da bude i to mora pod hitno da se zaustavi, da se izmeni i to NA BOLJE!

A da bi se išta pokrenulo u pravom pravcu moramo prvo shvatiti da su, putem negativne selekcije, na sve ključne pozicije u našem društvu (i svim po nas ključnim društvima) dovedene, po nas, pogubne osobe! Oni svesno ili nesvesno sprovode sumorne planove našeg postepenog nestajanja. Naša kultura i tradicija se sistematski uništavaju i zamenjuju svim i svačim [džezom i rapom (crnačkom narodnom muzikom), turbo folkom (arapskom i turskom muzikom), kineskom tradicionalnom “medicinom”, vradžbinama i praznoverjem, ne-evropskim religijama, svakojakim budalaštinama (jogom, karateom, trbušnim plesom, akupunkturom, tetovažom, bušenjem (usana, jezika, pupka, obrva, nosa), pušenjem, drogom, alkohololizmom), itd], mi smo obmanjivani da vršimo kontracepciju i abortuse, da nemamo decu ili da umesto dece držimo pse i mačke, učeni smo da se više brinemo o nekim tuđincima nego o sebi i našoj slovenskoj i/ili evropskoj braći. Pa šta se ovde događa: zašto nema ni jednog normalnog političara! Zašto ne postoji niti jedna jedina politička partija koja će zastupati jedino i isključivo interese Srba i svih pravih Evropljana? Zašto nema niti jedne normalne osobe na medijima koja će pokrenuti ova pitanja, koja su od najveće moguće važnosti za nas same, za naš opstanak i za dobrobit naše dece? Jer ono što se već dogodilo u Sarajevu i ono što se još uvek događa na Kosovu, na jugu Srbije, u Makedoniji i u Rusiji će i nas (odnosno našu decu) snaći u Beogradu i ostalim delovima Evrope, Severne Amerike i Australije kroz neke dve generacije! Ili drugim rečima, zašto niko na bilo kom uticajnom položaju ne ustane i gromoglasno upita: zašto se nad nama sprovodi genocid i ko je za to odgovoran?

Odgovor za sve je suštinski: negativna selekcija! Što pre mi shvatimo nezavidnu situaciju u kojoj smo se sticajem okolnosti našli to ćemo pre biti u poziciji da trajno izmenimo sudbinu goru od smrti koja, u ovom trenutku, isčekuje našu decu. Jer ne činiti ništa, po ovom pitanju, je zlodelo samo po sebi: saučesništvo u genocidnim planovima protiv nas samih, saučestvovanje u negiranju naših slavnih predaka, te na osuđivanju naših budućih pokoljenja na sudbinu goru od smrti. A ja u tome neću učestvovati.

Kao filozof imam moralnu obavezu da ukažem na zlo koje nam preti, na užasnu sudbinu koja nas čeka; to jest, imam moralnu obavezu da podignem opštu uzbunu i da ZAHTEVAM da mi se svi pravi rodoljubi i istinski patrioti pridruže! Moj cilj je naš opstanak a to znači da moj cilj mora biti naš zajednički cilj. Naša borba je borba za našu decu, kao i za našu braću koja trenutno, i ko zna koliko već dugo, žive pod užasnim i neopisivim terorom. Naša borba je naše vraćanje prirodnoj selekciji te u tokove prirodnih kretanja, to jest preduzimanje neophodnih poteza da se vratimo u normalu i ponovo radimo ono zašto smo i stvoreni te na taj način da služimo ovaj svemir i opravdamo naš razlog za postojanje, kao integralnog dela ove beskrajne i monumentalne kosmičke strukture.

Na kraju da kažem da je ovo deo knjige " Čuvari plamena" koju je napisao D.Glavašić a namenjena je budućim pokolenjima za nauk i razmišljanje......


Dragan Glavašić je rođen 19. januara 1958. u Beogradu. Studirao je filozofiju i matematiku na univerzitetima u SAD-u. Pohađao je Kalifornijski univerzitet, diplomirao na Dejvis & Elkins koledžu, magistrirao na Maršal univerzitetu, 1990-te godine. Primljen je kao asistent na Merilendski univerzitet. Član je naučnog udruženja Chi Beta Phi i matematičkog udruženja Pi Mu Epsilon, kao i Američkog Matematičkog Društva.
Napisao je nekoliko knjiga na engleskom i srpskom jeziku, od kojih je naznačajnije do sada:

- The Cosmic Tree objavljena 2003. godine, na engleskom jeziku, filozofija
- Prostor i Vreme objavljena 2005. godine, filozofija
- Ultrafilters objavljena 2005. godine, na engleskom jeziku, matematika
- Čuvari Plamena objavljena 2006. godine, na srpskom i engleskom, filozofija

Osnivač je i predsednik udruženja AZGARD (za zaštitu i promociju evropske kutlure, tradicije i civilizacije). Potpredsednik udruženja za borbu protiv Bele kuge. Začetnik je elektronskog časopisa “Stvarnost” u kome se pojavljuju i njegovi brojni tekstovi. Radovi ovog autora mogu se takođe naći u knjigama i časopisima širom Evrope i Severne Amerike.
Dragan Glavašić se bavi pisanjem knjiga i predaje filozofiju.


zuleee - 20-5-2008 u 11:08

eh da...osvrt na tekst odozgo...

najbolje bi bilo da svi obucemo narodnu nosnju,i da pocnemo da zivimo kao plemenske zajednice u 21 veku!i ovaj komjuter je tesko zlo....ko li ga samo izmisli,pa sada ljudi mogu nesto i da saznaju,a ne samo da sede u mraku,i uzivaju u prelu!


nacional - 20-5-2008 u 14:57

Primećujem ljubomoru i zavist samo u tvojim komentarima.
:P sitna duša............


zuleee - 20-5-2008 u 15:16

kao sto vec rekoh...tesko ide bez argumenata...pa onda udri po mraku!


nacional - 20-5-2008 u 15:28

Da zaista tvoji argumenti su prejaki za mene najbolje da odustanem od svega, mislim rekao si to tako ubedljivo da sav onaj tekst i biografija čoveka kao i priznanja njegova posle tvoje konstruktivne diskusije i argumentacije definitivno padaju u vodu. MOžda bi čovek trebao i diplome da vrati, ne zaslužuje ih ..., tvoja argumentacija je ipak prejaka....


nacional - 7-6-2008 u 21:53

OLGA - STOJANOVIĆ - KULTURNA DERATIZACIJA


KlošarijadaOtvoreno pismo srpskom klošaru
U jeku raznih “slaninijada”, “jagodijada” i ostalih srpskih JADA, usuđujem se da pismo naslovim na nepoznatog adresanta, srpskog klošara, bez vlasništva stana, posedništva urednih papira i stalnih prihoda. Jer je protagonist, svaki deseti prolaznik ulicom, ukoliko mi se dozvoli pesnička sloboda u oblasti statistike.
Srpski klošar je veoma posebna kategorija u odnosu na pojam svetskog klošara, jer je srpska opšta klošarija još posebnija u odnosu na svetsku, nego što je srpski klošarski pojedinac osebujniji lik (i delo) od istog autora. Tako da je sprski klošar zapravo “brand” srpske nacionalne baštine i, shodno tome, morao bi biti “zaštićen” kao kajmak, pršuta, šljivovica, Novak Đoković, splav, Ceca, Šešelj, Dačić, Jasmina Puljo (živa!), Jovan Ćirilov, Ceca Bojković, iznova Olivera Katarina, iznova Vuk Drašković, isponova Olja Kovačević, oduvek i zauvek Olja Bećković, jednom i nikad na-više Mišković, po potrebi Božidar Đelić, izvan svake potrebe Radmila Hrustanović, ponekad Isidora Bjelica, može Verica Rakočević, (ne)sporno Marija Šerifović, a zatim pravi srpski brendovi nad brendovima: Aganlija i Kučuk Alija, Mula Jusuf, Fočić Mehmed-aga i Rasim Ljajić na plaži Sheveningena pod širokim suncobranom za četvoricu haških optuženika!
Za neupućene, pouzdano tvrdim da se srpska klošarska elita ovog leta preselila u Crnu Goru, u njenu RAZ-MUĐENU prijebalnu oblast, kako bi crnogorskoj klošarskoj gospoštini pokazala šta srpski klošar može da izdrži na plus trideset pet u hladu i plus dvadeset (evra) u malom džepu za dnevnu nadnicu! Razlika između rasnog srpskog klošara i crnogorskog iz najelitnijeg plemena, na primer KURČI, samo je u broju mobilnih telefona, jer srpski klošar poseduje jedan do dva (s jednog zove, a s drugog prima pozive), a crnogorski kolega, barem desetak, jer s devet zove, a s jednog prima poziv na odsluženje. Roka, koji i ne mora biti vojni.
Srpsko-crnogorska klošarijada, koja bi se nostalgično mogla nazvati i “MONTE-SERBO-NEGRO LJETNJIM IGRAMA”, prerasta već neku godinu, od otcepljenja monte-serbo, u tradiciju, u kojoj su veoma primetne serbo-migracije u monte-munte. Samo da ne bude još i mufte!

Pristojan srpski klošar, još ako je bio zatvorski “slobodnjak” više od pet preostalih godina robije te poseduje ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu, overenu makar sedamdeset druge prošlog veka, uvek će u Crnoj Gori zaraditi barem za bazalni metabolizam i prirodnu alkoholnu dijalizu bez epikrize. Crnogorski klošar u Srbiji može da “zaradi” najpre pedagoške batine, četiri loze u dve ture različitih računopolagača i odličan odziv u jednoj kategoriji devojaka s pupkovima iz kojih je poispadalo drago kamenje, zbog trenja.
Tako da je migraciona klošarijada tokom leta unosnija u pravcu Gore, nego onim Gorim, u Srbiju među šljivama; zapravo, bolje je da Muhamed (ukoliko je Srbin) ide u smeru Brega, nego Veselin (ukoliko nije Albanac) u suprotnom!
No, pošto je heteroseksualnost još uvek za nijansu premoćnija na ovim prostorima od homoseksualnosti u “GEJ PORADI” - među nacionalnom klošarskom populacijom ravnopravno obitavaju i dame (srazmerno učešću žena u politici), te i one traže uhljeblje na imenovanom festivalu, u nameri da pošteno peru čaše, koje će kasnije izlomiti njihove muške kolege uz refren “ruke mi krvave”... Tada koleginice pokupe srču, pa su i njima ruke krvave, a prvima samo oči. Gazdi prokrvari novčanik od prejake transfuzije, a to i jeste cilj kloš-fenomena na svim prostorima profitera opšteg siromaštva, bez obzira na rasu, pol i veroispovest, ukoliko neko nije bogati ateist pa obraća samo pažnju na pol, po mogućstvu suprotan...

Srpski klošarski brend, ali i bend, završava pečalbarsku sezonu s početka mediteranske turističke, a tek se poneko od njih tajno infiltrira u crnu mrežu divljeg ugostiteljstva i tada samo učeni lingvisti sa odličnim poznavanjem dijalekata znaju ko ih je poslužio pićem. Zemljak, bezemljaš ili neko treći iz Crne Srbije ili Negro one, nekad iste zemlje.